INFORMACIÓ GENERAL

 

 

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA

 

- Alcalde: Antonio Esquinas Martínez

- Telèfon Policia Local: 661755911

- Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, prèvia sol·licitud de cita.

- Funcionari municipal responsable del servei: Eduardo Gilabert Bataller (Caporal)

- Reten Policia Local: plaça de la Constitució, 3