VACANCES SOCIALS. IMSERSO 2018/2019

Termini de presentació de sol·licituds des del 16 de maig de 2018 fins al 26 de febrer de 2019:

  • 1ª fase: del 16 de maig al 14 de juny, rebran acreditacions per als primers dies de comercialització del programa.
  • 2ª fase: del 15 de juny de 2018 fins al 26 de febrer de 2019, per a rebre acreditacions posteriorment.

(Si la passada temporada estaven acreditats per a viatjar, no cal emplenar una sol·licitud nova, se’ls remetrà un imprés en què figuren les dades personals i de preferència de modalitat de viatge, i que hauran de remetre a l'IMSERSO només en el cas que es vulga modificar alguna d'aquestes dades).

 

Requisits:

  • Ser pensionistes de jubilació o pensionistes de viduïtat majors de 55 anys, o pensionista per altres conceptes major de 60 anys.
  • Ser perceptor de subsidi d'atur, amb 60 anys.

 

Més informació al departament de Serveis Socials de l'Ajuntament o telefonant al 962883010.