L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE RUGAT RECUPERA EL CENTRE HISTÒRIC

Gràcies a la Diputació de València i al 'Pla de serveis i obres municipals SOM' l’Ajuntament ha invertit 221.187,83 € en la millora tant dels vials com del clavegueram dels carrers Xorret, Sant Josep, Caldereria i Canyeta, recuperant el nucli antic i apostant així per fer del nostre poble un entorn visitable dintre les rutes de turisme d’interior.