Vull donar la benvinguda a la nostra web a tots els veïns i veïnes de Castelló i aquells que, encuriosits, han arribat ací per conéixer més el nostre poble.

Aquest instrument, al servici del nostre veïnat, es presenta com una finestra que mostra al món el nostre municipi, així com els detalls sobre l’oferta cultural, esportiva i lúdica que oferim.

La proximitat de l’administració local a la ciutadania és una exigència de la societat actual. A més, les noves tecnologies permeten que els governs siguen més transparents i per tant, millors.

Sens dubte, l’avanç en la qualitat de vida en Castelló ha de ser un esforç compartit i l’administració electrònica és una oportunitat més per a promoure la participació activa.

Per això, també volem fer pública la gestió municipal obrint esta web a totes les propostes i suggeriments i contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, un objectiu pel qual esta corporació treballa des del primer dia i amb el que volem que tots participeu.

 

Antonio Esquinas